W środę 25 marca na spotkaniu ZKF Ad Astra odbyła się prelekcja historyczna prezentująca dzieje gminy żydowskiej w Zielonej Górze. 

Prelekcja trwała niemal dwie godziny i zgromadziła grono zainteresowanych słuchaczy. Podczas wykładu dowiedzieliśmy się m.in. jak powstała gmina żydowska w naszym mieście, usłyszeliśmy o jej wzlotach i upadkach a także o przemycie zielonogórskiego sukna do Rosji, który doprowadził do wielkiego kryzysu w XIX-wiecznym Grünbergu. Całość historii zakończyła się przedstawieniem tragicznych losów ostatnich członków gminy żydowskiej w Zielonej Górze, po tym jak nad Europą zawisło widmo wielkiej wojny.

Wielkie podziękowania dla Kamila Stoncela, Tomka Szlachetki oraz Kamila Sołtysa za przybliżenie nam wielu ciekawych faktów na podstawie książki „Zielonogórska Gmina Żydowska 1813 – 1942”, której autorem jest prof. Zbigniew Bujkiewicz. Mamy nadzieję, że nie jest to ostatnia historyczna prelekcja w naszym klubie!