Anarion to nasz klubowy fanzin, łączący w sobie dwie funkcje. Jest kroniką wydarzeń związanych z ZKF Ad Astra, naszym klubowym życiem, zapisem i relacją z organizowanych przez nas przedsięwzięć. Druga funkcja to szeroka prezentacja fantastycznej twórczości (nie tylko) klubowej. Na łamach pisma znajdziemy opowiadania, poezję, grafiki, komiksy… Zawartość pisma uzupełniają recenzje książek i filmów oraz teksty o charakterze eseistyczno–popularyzatorskim analizujące najciekawsze zjawiska fantastycznej (pop)kultury. Autorami prezentowanych materiałów są przede wszystkim członkowie Klubu, nie jest to jednak regułą.

W obecnej formule pismo ukazuje się od 2005 roku. Do dziś ukazało się blisko pół setki numerów Anariona.

Z kronikarskiego obowiązku warto wspomnieć, że to kolejna reinkarnacja „Anariona”, gdyż pismo pod tym tytułem wydawaliśmy już przed laty. Zdecydowanie jednak najnowsza odsłona jest najdłuższa.