Jak możemy przeczytać w Statucie Zielonogórskiego Klubu Fantastyki Ad Astra, „członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu ZKF Ad Astra osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla ZKF Ad Astra lub które położyły wybitne zasługi na polu kultury, edukacji i wychowania”.

A kim są te osoby? Listę opublikujemy niebawem.