ZIELONOGÓRSKI KLUB FANTASTYKI "AD ASTRA"

Ul. Fabryczna 13B

65-001 Zielona Góra

NIP 973-06-79-285

REGON 971286390

Zielonogórski Klub Fantastyki AD ASTRA z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Fabrycznej 13b, wpisany pod numerem 0000170986 do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Bank PKO BP Oddział w Zielonej Górze Rachunek nr 34 1020 5402 0000 0202 0113 8809

Gdzie jesteśmy

Adres

ul. Fabryczna 13b

65-410 Zielona Góra

Spotkania klubowe

w każdą środę o 20:00

Otwarte spotkania planszówkowe

w każdy piątek 18:00

Email

zkf@adastra.zgora.pl