Zielonogórski Klub Fantastyki „Ad Astra”

Ul. Fabryczna 13B

65-410 Zielona Góra

NIP 973-06-79-285

REGON 971286390


Zielonogórski Klub Fantastyki AD ASTRA z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Fabrycznej 13b, wpisany pod numerem 0000170986 do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.


 

mBank Rachunek nr 39 1140 2004 0000 3702 8085 2730

mail