Przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego stowarzyszenia. Szefowa nowej sekcji filmowej.