Sekcja literacka działa w klubie od początku istnienia ZKF Ad Astra. Ostatnie lata znów należą do wielbicieli literatury, którzy w lipcu 2017 reaktywowali sekcję pod nazwą LITERATKA. Jej spotkania odbywają się raz w miesiącu. W ich trakcie omawiane są książki zarówno z nurtu szeroko rozumianej fantastyki, literatury popularnej i komiksy, a także znaczące pozycje literatury pięknej.

Sekcja aktywnie uczestniczy w tworzeniu klubowego wydawnictwa „Anarion”, czuwa nad przyznawaniem najstarszej klubowej nagrody dla twórców fantastyki pn. „Puchar Bachusa” oraz organizuje literackie edycje Ligi Obrytych Fantastów (LOF) – nieustającego konkursu wiedzy fantastycznej dla klubowiczów. Oprócz „Anariona” członkowie publikują swoje teksty w „Fantazjach Zielonogórskich” oraz prowadzą powieści zeszytowe. Z kolei w klubowym studiu nagraniowym klubowicze nagrywają podcasty z omówionych książek i pracują nad słuchowiskami radiowymi. Do zadań sekcji należy też organizacja spotkań z pisarzami i bloków literackich podczas Bachanaliów Fantastycznych.

Szefem sekcji jest Igor Myszkiewicz.